Pierre Robert GOTS-certified organic cotton underwear.

Om tekstiler

EKOLOGISK BOMULL

Vad är egentligen skillnaden på ekologisk och konventionell bomull
– och, har det någon betydelse?
 

Konventionell bomull kräver stora vattenresurser, gödsel och bekämpningsmedel och kan vara en belastning för både miljö och människor som jobbar på bomullsplantagen. Bomull odlas på endast 2,5% av all jordbruksmark , men använder hela 25% av den globala konsumtionen av bekämpningsmedel och insektsmedel . Dessutom används det ca 2300 liter vatten för att producera en enda t-shirt i konventionell bomull.

I ekologiskt jordbruk får man bland annat inte använda kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, men i Norge finns det ingen tydlig standard för ekologiska textilier. Olika aktörer använder olika märkningssystem och det är tillåtet att kalla ett plagg för ekologiskt utan att det tydligt anger vad som menas med begreppet, och även om endast mindre delar av materialsammansättningen kommer från ekologiskt jordbruk. Vi tror att detta kan vara förvirrande och i värsta fall vilseledande, och har därför valt att gå igenom en certifieringsprocess med GOTS. GOTS står för Global Organic Textile Standard och är ett internationellt erkänt system för märkning av ekologiska textilier.

 

 

VARFÖR GOTS?

GOTS är mycket mer än bara ekologiska textilfibrer . Vi har valt att arbeta med GOTS eftersom de ställer krav på alla led i produktionsprocessen, inte bara för råmaterial. För att bli GOTS-certifierad måste hela produktionsprocessen godkännas: från ekologisk råvaruproduktion till färdig produkt. Alla leverantörer och underleverantörer ska vara certifierade, och förutom miljökrav måste varje led leva upp till sociala krav som skyddar bönder och arbetare. Pierre Robert har ett separat licensnummer som verifierar certifikatet och står på alla produkter med ekologisk bomull. Licensnumret är spårbart för alla på GOTS sine nettsider

 

För att bli GOTS-certifierad måste hela produktionsprocessen godkänns från ekologisk råvaruproduktion till färdig produkt. Alla leverantörer och underleverantörer ska vara certifierade, och förutom miljönormer måste varje led lever upp till sociala krav som skyddar bönder och arbetare.

 

GOTS-märkning garanterar att:

  • Minst 70% av materialsammansättningen innefattar ekoloiska fibrer. Pierre Robert ligger på 92%.
  • Bomullen odlas utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel
  • Bomullen är inte genetiskt modifierad • Jorden är skyddas genom växelbruk
  • Vattenförbrukningen minskas med upp till 90% jämfört med konventionell bomull
  • Det finns krav på rening av avloppsvatten och avfallshantering
  • Färgämnen och andra kemikalier har strikta gränser för toxicitet
  • Sociala krav tillvaratas för att skydda jordbrukare och arbetare
  • Alla stadier av produktionen har kontrollerats av en neutral 3: e part och är certifierad enligt GOTS standard
  • Plagget är spårbart ner till enskilda led

I stället för att byta till redan GOTS-certifierade leverantörer, har vi Pierre Robert Group har valt att göra en skillnad där vi redan finns. Vi samarbetar med våra leverantörer och fokuserar på långsiktiga relationer. Detta ger förutsägbarhet för båda parter och ger oss större handlingsutrymme när det gäller att förbättra arbetsförhållandena i fabrikerna.

Källa: GOTS

Filtrera

Filtrera

Sortera