Stories

3 anledningar till att använda ekologisk bomull

 

1. Det är bättre för miljön.

No nasties! Ekologisk bomull odlas utan kemiska bekämplningsmedel eller gödningsmedel och markskydd genom växeljordbruk. Ekologisk bomull kräver också mycket mindre vatten än ”vanlig” bomull (upptill 90 % mindre!*) och i produktionsprocessen finns det stränga krav på avloppsvattnet, färg- och kemikalieanvändning.

 

2. Det är bättre för bönder och textilarbetare.

Ekologisk bomull är bättre för alla som jobbar med bomullsplantagen, då de inte blir utsatta för kemikalier och bekämpningsmedel som kan vara skadliga för hälsan. Eftersom farliga kemikalier är förbjudna i alla led av produktionsprocessen är ekologisk bomull också bättre för textilarbetarna. GOTS ställer i tillägg sociala krav som säkerställer mänskliga rättigheter, säkra arbetsplatser och arbetsrättigheter i alla led.

 

3. Det är bättre för dig.

Le och njut av lugn och ro – dina kläder har inte gjorts på bekostnad av andra eller varit till skada för människor, djur eller miljö.

 

Mer om GOTS

Vem gör kläder för Pierre Robert?

Vårt samhällsansvar

*Källa: GOTS 2017, global-standard.org.